Konsultacje

Zabezpieczanie i ochrona informacji, zasobów oraz danych to nie tylko technologia. Potrzebne jest zrozumienie wartości, słabości i zagrożeń w celu obliczenia prawdziwego ryzyka. Ograniczenie tego ryzyka do akceptowalnego poziomu wyznaczają zasady, procedury i wytyczne dotyczące konfiguracji oraz zgodność z wewnętrznymi politykami, przepisami i normami danej branży. Konieczna jest ciągła praca nad zwiększeniem świadomości bezpieczeństwa pracowników i umożliwienie im wyprzedzania zagrożeń.

Usługi doradcze mają na celu rozwiązywanie specyficznych problemów naszych klientów w zakresie bezpieczeństwa. Zrozumienie potrzeb organizacji pozwala na stworzenie planu uwzględniającego każdą działalność i proces jej realizacji. Większość organizacji rozwinęła swoją infrastrukturę bezpieczeństwa kawałek po kawałku, wdrażając rozwiązania miejscowe, które miały chronić tylko konkretne słabe punkty. Nie zapewnia to kompleksowej ochrony, której wymaga rzeczywistość.

Dzięki wiedzy i zdobytemu doświadczeniu pomagamy w ocenie istniejących praktyk bezpieczeństwa w kontekście przyszłych wymagań i celów technicznych oraz biznesowych.