Polityka prywatności

Polityka prywatności Spółki Defend.IT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Mościskach.

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej i serwisu: www.defendit.pl (dalej „Strona”).

Defend.IT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Mościskach (dalej „Spółka”) szanuje prawo do prywatności Użytkowników Strony. W szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Działania Spółki są podejmowane w celu zagwarantowania Użytkownikowi poczucia bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Korzystanie ze Strony jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Informujemy, że w ramach Strony mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania ze Strony w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

Wyjaśnienie pojęć:

 • cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
 • log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
 • adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
 • protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

Administrator i Inspektor Danych Osobowych

 • Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem Strony jest: Defend.IT Sp. z o.o. z siedzibą w Mościskach, ul. 3 Maja 6, 05-080 Mościska, tel. +48 22 721 05 65, fax +48 22 721 05 70, email: biuro@defendit.pl
 • Inspektorem Ochrony Danych jest:

Gromadzenie danych

W zakresie korzystania ze Strony przez Użytkownika nie przechowujemy danych pochodzących z zapytania http kierowanych do serwera.
Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji również za pośrednictwem plików cookies.

Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Strony, w związku z kierowanymi zapytaniami np. o ofertę może jednak zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko;
 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
 • numer telefonu;
 • adres i nazwa firmy;
 • treść wiadomości kontaktowej.

Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie ze Strony w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają (np. obsłużenie zapytania).

Przetwarzanie danych osobowych

Zebrane za pośrednictwem Strony dane dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystane w celu ustalania dostosowania zawartości Strony do potrzeb Użytkownika oraz w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego zapytanie przez Użytkownika.

Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy, na które Użytkownik wyraził zgodę przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania.

Prawa Użytkownika

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;